KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 50 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 50 KM

DĹŽKA TRASY – 54 KM / PREVÝŠENIE – 1800 M

25 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

80 KM TRAŤ