KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 80 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 80 KM

DĹŽKA TRASY – 88 KM / PREVÝŠENIE – 3300 M

25 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

80 KM TRAŤ