KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 25 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 28 KM

DĹŽKA TRASY – 27 KM / PREVÝŠENIE – 680 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

25 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

80 KM TRAŤ