KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 50 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 50 KM

DĹŽKA TRASY – 48 KM / PREVÝŠENIE – 1650 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

25 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

80 KM TRAŤ