KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 80 KM

UPOZORNENIE NA ZMENU TRASY KRÁĽOVSKÉHO MTB MARATÓNU NA 80 KM TRASE

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 80 KM

DĹŽKA TRASY – 70 KM / PREVÝŠENIE – 2300 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

25 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

80 KM TRAŤ